Cavall Bernat 16 - 08227 -  Terrassa - 93 783 45 06

PREINSCRIPCIONS 2020-21

El Departament d'Educació ha enviat les noves instruccions per a la realització de la Preinscripció i la Matrícula de cara al curs 2020-2021.

Tot el procés consta de 4 parts:

1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació.
2. Consulta dels llistats de resultats a la pàgina web del centre.
3. Presentació de reclamacions.
4. Matrícula.

Les noves dates són les següents:
- Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig
- Període de matrícula: 13 a 17 de juliol

1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l'ús de la sol·licitud en suport informàtic. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
En el nostre cas, la bústia electrònica és:

secretaria@escolagoya.net

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d'organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb un programa online de la Generalitat que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon.

El telèfon de l'escola és el: 93 783 45 06

Des de l'escola, us recomanem l'opció de tramitació online, encara que a l'escola ens estem preparant amb tots els materials higiènics necessaris.

2. Consulta dels llistats de resultats a la pàgina web del centre (encara no hi ha data).

Un cop finalitzat el procés de preinscripcions, el Departament d'Ensenyament lliurarà els llistats a les escoles per a que les puguin penjar a la seva pàgina web.
Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l'Estudiar a Catalunya.

 

3. Presentació de reclamacions.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de sol·licituds en suport informàtic, el centre ha d'enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

El centre ha d'organitzar l'atenció presencial a les persones que, excepcionalment, la necessitin, assignant una cita prèvia per reduir la concentració innecessària de persones.

 

4. Matrícula.

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l'aplicació del Departament o el telèfon.

També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre. En aquest cas, el centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

separator
to top button